Tisper-Our bitches

Klikk på hundens bildet for å se stamtavle
 N CH Ice White’s Bottom’s Up Chezzay’s Goodness Grace
toya dixi
 N CH Freddygårdens Make My Day Fenomenets All Eyes On Me
Nelly Zita
CH Fenomenets Froot Loop Chezzay`s Make No Mistake
Eleni Wi
Fenomenets Jiggle Jenny
jenny